Witaj

Wisdom Consulting

Wisdom Consulting współpracując z firmą Demand Solutions dostarcza na terenie Polski uznane na całym świecie rozwiązania do zarządzania łańcuchem dostaw, a w szczególności systemy do prognozowania popytu, planowania zapasów i zaopatrzenia oraz sprzedaży.

Z niezwykłej skuteczności narzędzi Demand Solutions korzysta już ponad 3000 firm z 77 krajów, w tym ponad 300 firm z Europy.

Ponadto, wspieramy przedsiębiorstwa przede wszystkim wiedzą i doświadczeniem zdobytym przy wykonywaniu projektów w kraju i zagranicą. Dla naszych klientów realizujemy liczne projekty związane z m.in.:

  • restrukturyzacją i audytami operacyjnymi,
  • budowaniem strategii firmy oraz przewagi konkurencyjnej,
  • doborem i wdrażaniem Kluczowych Wskaźników Efektywności,
  • modelowaniem i implementowaniem Zrównoważonej Karty Wyników,
  • wdrażaniem najlepszych metod i praktyk zarządzania takich jak: Lean Manufacturing, TQM, TOC itp.

Nasze praktyczne i pragmatyczne podejście do zagadnień zarządzania znalazło odbicie w autorskim rozwiązaniu: systemie Wirtualny Analityk do monitorowania i zarządzania przedsiębiorstwem za pomocą indywidualnie dobranych Kluczowych Wskaźników Efektywności (KPIs) i Zrównoważonej Karty Wyników (BSC).

Zapraszamy do kontaktu aby omówić Państwa potrzeby.

Ihr Vertreter vor Ort

Ihr Vertreter vor Ort Alistair Reeves

Adresse
DMI EMEA
Lymington, Hampshire
United Kingdom
Telefon
+44 (0) 7775 720032
E-Mail
areeves@demandsolutions.com

Schließen

Cookie-Richtlinie von Demand Management, Inc.

Wir haben eine neue Cookie-Richtlinie veröffentlicht. Sie erklärt die Funktion und Verwendung von Cookies auf unserer Website. Um mehr über Cookies und ihre Nutzen zu erfahren, lesen Sie bitte unsere Cookie-Richtlinie.

Wenn Sie Cookies auf diesem Gerät deaktivieren möchten, lesen Sie bitte die diesbezüglichen Informationen unter „Umgang mit Cookies“. Bitte bedenken Sie, dass Teile der Website möglicherweise nicht richtig funktionieren, wenn Sie Cookies deaktivieren.

Durch das Schließen dieser Meldung erklären Sie sich mit unserer Verwendung von Cookies gemäß unserer Cookie-Richtlinie einverstanden, es sei denn, Sie haben die Cookies deaktiviert.